የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የግምገማውን ሂደት እንደ ውጤቱ ለህዘብ ይፋ ሊያደርግ ይግባል - ምሁራን